Sydsjællands Amatørgeologiske Forening
S.A.F.
. Forsiden Bestyrelsen Aktiviteter Medlemskab Medl.bladet Turbilleder .
. Nye fund Foreningsnyt Biblioteket S.A.F.s venner Stenmessen Links .
. Aktivitetsaftener Fossilgruppen Mineralgruppen Strandstensgruppen Interessegrupper Lokaliteter .

Aktivitetskalenderen Januar 2018 - April 2018

Generelt
Aftenmøderne foregår på Grønnegades Kaserne i Næstved, klublokalet indgang 15A 1sal.tv.
Mødestart, se i aktivitetskalenderen.
Tag gerne dine sidste nye fund med. Kaffe og kage kan købes for kr. 20.00.
Brug af klublokalet, se ordensreglementet. Lokalet skal være forladt kl. 24.00.
Orientering om de sidste nye aktiviteter, se opslagstavlen.
”Har du sten, du gerne vil have bestemt, er du meget  velkommen til at tage dem med i klubben på en aktivitets lørdag”
Al deltagelse i klubbens arrangementer sker på eget ansvar.


Her bor vi


Besøg os på Facebook

Med mindre andet er skrevet, starter alle møder kl. 19.30.

Januar
8.

Månedsmøde: Istider og istidens sidste dage v/ Tine N. Raahauge
Istider - også kaldet glacialer - er ikke et nyt fænomen i Jordens historie. Vi kan konstatere, at en større eller mindre nedkøling har fundet sted adskillige gange og helt oppe i Kvartærtiden, ser vi en hyppig vekslen mellem glacialer og interglacialer. Men det er særligt den seneste istid, som vi på vore breddegrader benævner Weichsel-istiden, der har sat sit præg på landskabet i det område, som vi mange tusind år senere begyndte at kalde  Danmark.
Dagens foredrag handler om Weichsel-istiden og om den betydning som den seneste istid har haft for flora og fauna i vores land. Vi skal høre om både nulevende og uddøde arter, der levede på denne vestligste del af den kolde eurasiske mammutsteppe og vi kommer ind på, hvad der skete, da klimaet gradvist blev varmere og Weichsel-istiden lakkede mod enden. Herhjemme har vi en del fund fra især den sidste senglaciale periode og særligt udgrav ningerne af ferskvandssøen i det nordvestjyske Nørre Lyngby, har bidraget med viden om dyrelivet. Et dyreliv, der vidner om en unik artssammensætning i et landområde, der lå under for isens sidste krampetrækninger.
Med udgangspunkt i de spektakulære fund fra Nørre Lyngby-udgravningerne vil vi komme ind på de naturvidenskabelige analysemetoder, som sætter os i stand til at fortælle historien om et land i ændring og om et liv, der var en gang.

9.

Fossilgruppen: Fossiler i FLINT.
Hvad har vi liggende i vores samlinger, der enten består af flint eller sidder på/i flint. Tag de bedste fund med, så vi i fællesskab kan nyde, beundre, diskutere og kontrollere.
Måneden står i flintens tegn, så medtag kun dine fund der relaterer til aftenens emne og selvfølgelig
hygger vi os med kaffe m.m.

 

17.

Mineralgruppen.
Mineraler på bordet (Flint).

 

20.

Lørdagsåben kl. 10 – 15 v/Finn
Kom og hyg dig med de andre klubmedlemmer.  Helt nye vil få en kort introduktion og tilbydes introduktionsmedlemsskab.
Mød op med de sten du vil have savet, præpareret, poleret, renset, beundret og bestemt. Som sædvanlig er der kaffe på kanden.
Biblioteket er åbent og internettet er tændt.

 

22.

Strandstensgruppen.
 Vi ser på flint.

 

27.

Stenauktion hos Stenvennerne i København.
Læs annoncen (her)

 

30.

Aktivitetsaften v. Stisser
Kom og hyg dig med de andre klubmedlemmer.  Helt nye vil få en kort introduktion og tilbydes introduktionsmedlemsskab.
Mød op med de sten du vil have savet, præpareret, poleret, renset, beundret og bestemt. Som sædvanlig er der kaffe på kanden.
Biblioteket er åbent og internettet er tændt.

 

Februar
5.

Månedsmøde:  DANEKRÆ FRA KRIDT og KALK på STEVNS
v/Sten Lennart Jacobsen og Peter Bennicke
HVORFOR har Peter MANGE DANEKRÆ fra kridt og kalk på Stevns (og vi andre kun ganske få)?
Kom og oplev de to ”kridtkrigere” vise og fortælle om Peters
mange fantastiske Danekræ.
Måske kan du også lære, hvordan man finder dem!

 

8.

Aktivitetsaften v/Torbjørn
Kom og hyg dig med de andre klubmedlemmer.  Helt nye vil få en kort introduktion og tilbydes introduktionsmedlemsskab.
Mød op med de sten du vil have savet, præpareret, poleret, renset, beundret og bestemt. Som sædvanlig er der kaffe på kanden.
Biblioteket er åbent og internettet er tændt.

 

13.

Fossilgruppen: Fossiler fra STEVNS KLINT
Hvad har vi i vores samlinger fra kridtet og kalken i Stevns Klint
(og de forskellige brud langs klinten). Vi ser på alle de medbragte
fund og hjælpes med at sætte navn på dem, der er tvivl om.
Hygge og kaffe er en selvfølge.

 

14.

Mineral salgsaften
For snart mange år siden afholdte SAF mineralsalgsaften......
Nu gentager vi successen.
Vi åbner dørene og gi’r mulighed for at erhverve dig nogle fine mineraler og/eller fossiler. Så kom og hjælp os med at få ryddet op.                 
Fyld en “slikkasse” for 50kr.

 

17 & 18.

STENMESSE på Geomuseum Faxe
SAF deltager med en stand.
Læs annoncen (her)

 

21.

Mineralgruppen:
Grundstoffer nr. 59 Pr Praseodym og 60 Nd Neodym

 

24.

Lørdagsåben kl. 10 – 15 v/Finn
Kom og hyg dig med de andre klubmedlemmer.  Helt nye vil få en kort introduktion og tilbydes introduktionsmedlemsskab.
Mød op med de sten du vil have savet, præpareret, poleret, renset, beundret og bestemt. Som sædvanlig er der kaffe på kanden.
Biblioteket er åbent, fotoudstyr og internet er tændt.

 

26.

Strandstengruppen:
Per Smed gl. bog 44 til 52, ny bog 41 til 51.

 

Marts
3.

RAV vol. 2 (se, hør og føl) vi Anders Damgård
EN LØRDAG MED RAV I. (k!
. 10:00
til 15:00)

Månedsmødet 2. oktober 2017 om RAV var en KÆMPE succes, så den laver vi en efterfølger til.
Vores imponerende ven Anders fra Den Danske Ravklub kommer igen til SAF og viser os denne gang en del af hans samling der er så kostbar at den til daglig opbevares i bankboks.
Vi skal selvfølgelig også se vores egne og hinandens fine rav- stykker, så tag med hvad du selv har liggende, uanset om det er smykker eller "bare" ravklumper.

 

5.

GENERALFORSAMLING 2018
Så er det tid til at samle foreningens HØJESTE myndighed. Mød op, brug din indflydelse, godkend fortiden og vær med til at beslutte fremtiden.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før (senest d. 19. februar 2018).
Læs indkaldelse med dagsorden (her)

 

7.

Aktivitetsaften v/Torbjørn
Kom og hyg dig med de andre klubmedlemmer.  Helt nye vil få en kort introduktion og tilbydes introduktionsmedlemsskab.
Mød op med de sten du vil have savet, præpareret, poleret, renset, beundret og bestemt. Som sædvanlig er der kaffe på kanden.
Biblioteket er åbent, fotoudstyr og internet er tændt.

 

13.

Fossilgruppen: FORNØJELIG FRYDEFULD FOSSIL HYGGE.
Tag to selvfundne fossiler med, som du gerne vil vise og fortælle om. (De bedste, sjoveste, flotteste, sjældneste fund) og fortæl gerne en spændende baggrundshistorie mens vi andre beundrer dine fund. Kaffen drikker vi både under og efter historierne.

 

17.

Lørdagsåben kl. 10 – 15 v/Mette
Kom og hyg dig med de andre klubmedlemmer.  Helt nye vil få en kort introduktion og tilbydes introduktionsmedlemsskab.
Mød op med de sten du vil have savet, præpareret, poleret, renset, beundret og bestemt. Som sædvanlig er der kaffe på kanden.
Biblioteket er åbent og internettet er tændt.

 

21.

Mineralgruppen:
Mineraler på bordet.

 

24.

Klubtur til Geologisk- og Zoologisk Museum
Mødested Geologisk museum kl. 10.30 - Entre 75,- kr.
For 20,- kr. mere billet til Zoologisk Museum også.
Samkørsel fra P-plads Næstved station kl. 09.00
Tilmelding senest d. 14. marts på listen på døren i SAF eller til turleder Sander Christophersen 29 90 06 17.

 

26.

Strandstengruppen:
Per Smed gl. bog 124 til 127, ny bog 133 til 138.

 

April
9. En alternativ forklaring på masseuddøen - CALCIUMHYPOTESEN v/Thorkild Christensen.
Thorkild har med en baggrund som amatørgeolog og pensioneret Kemiingeniør, arbejdet med en alternativ forklaring på de store masseuddød, der flere gange har ramt vores klode. Thorkild fortæl          ler gerne om sine teorier. Kom til et spændende foredrag, hør om hvorfor Calcium er så vigtig for klodens liv og deltag i debatten om teorien nu også ”holder vand”.

 

10.

Fossilgruppen:
Uanset den afgørende årsag til massedød ved K/T grænsen, så har vi i Stevns Klint en klart markeret grænse for ”før og efter”.
Fiskeleret er verdenskendt og en del af verdensarven. Vi har det lige i vores baghave, så vi har vel også masser af fossiler der fra!!!! Tag med hvad du har.
Vi bruger hele mødet på at tale om fiskeler, se og tale om de medbragte fund, ja og så selvfølgelig kaffen!!!!!

 

14.

Lørdagsåben kl. 10 – 15 v/Nils P.
Kom og hyg dig med de andre klubmedlemmer.  Helt nye vil få en kort introduktion og tilbydes introduktionsmedlemsskab.
Mød op med de sten du vil have savet, præpareret, poleret, renset, beundret og bestemt. Som sædvanlig er der kaffe på kanden.
Biblioteket er åbent, fotoudstyr og internet er tændt.

 

18 Mineralgruppen:
Grundstoffer nr. 61 Pm Prometium og nr. 62 Sm Samarium.

23.

Strandstensgruppen:              
Per Smed gl. bog 128 til 136, ny bog 139 til 149

 

25.

Aktivitetsaften v/Mette
Kom og hyg dig med de andre klubmedlemmer.  Helt nye vil få en kort introduktion og tilbydes introduktionsmedlemsskab.
Mød op med de sten du vil have savet, præpareret, poleret, renset, beundret og bestemt. Som sædvanlig er der kaffe på kanden.
Biblioteket er åbent, fotoudstyr og internettet er tændt.

 

Regler for deltagelse i S.A.F.s ture!

 

1.
Deltagere i foreningens ture har altid pligt til at overholde gældende love, forordninger og lokale regler, ved besøg på lokaliteter.

2.
Turlederen er ansvarlig overfor ejerne af de lokaliteter der besøges, og har derfor højeste myndighed på turene. Turlederen kan egenhændigt bestemme og fastsætte regler for besøg på lokaliteten.

  3.
Ved deltagelse i andre foreningers ture, er det denne forenings turleder, der har højeste myndighed.

  4.
Hvis påbud ( evt pligt til at bære hjelm ) eller forbud ( evt steder på lokaliteter, hvortil der er adgang forbudt ) overtrædes, kan det føre til eksklusion af foreningen.

  5.
Materiale indsamlet på lokaliteter, hvortil foreningen har ansøgt og fået adgangstilladelse, må ikke gøres til genstand for handel.

  6.
Det påhviler hver deltager på ture at orientere sig om gældende bestemmelser på lokaliteten, samt orientere sig om mødested og afgangstid fra lokaliteten. Begge dele kan oplyses af turlederen.

7.
I tilfælde af fælles overnatning, deltager alle deltagere i de fælles opgaver ( indkøb, madlavning, opvask, oprydning mm ). Når flertallet af deltagere ønsker det, skal der være ro til natten. Turlederen bestemmer klokkeslæt for fælles afgangs- og ankomst tider.

 

ENHVER DELTAGELSE I FORENINGENS ARRANGEMENTER

SKER FOR EGEN REGNING & RISIKO !

TIL SIDETOP