Ordinær generalforsamling 2021

(flyttet fra marts til september p.g.a.Corona restriktioner)

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2021 i S.A.F. Mandag d. 6. september 2021 kl. 19.30 Grønnegades Kaserne, Næstved, i klublokalerne.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg
  A.       Bestyrelsesmedlemmer
  B.       Suppleanter
  C.       Revisorer
 7. Eventuelt.

Ad 4          Forslag til Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, senest 14. dage før Generalforsamlingen.

Ad 5          Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret.

Ad 6          På valg er:

a).  Formand

3 bestyrelsesmedlemmer

b).  1. Suppleant

c).  1. Revisor

NB!!!!      Alle der er på valg modtager genvalg.

S.A.F. er efter Generalforsamlingen vært med kaffe og brød!

Mød nu op og vær med til at beslutte fremtiden. Bestyrelsen.

The event is finished.

Date

06 09 2021
Expired!

Time

19:30 - 21:00
Kategorier

Leave a Comment