Biblioteket

Regler for udlån fra S.A.F.s bibliotek.
Foreningens medlemmer kan låne tidsskrifter, bøger, hæfter og mapper fra biblioteket med hjem efter følgende retningslinier:
» Følgende kan hjemlånes: Bøger, hæfter og mapper samt tidsskrifter der er mere end et år gamle.
» Følgende kan IKKE hjemlånes: Bøger, hæfter og mapper fra hylden mærket med “IKKE TIL HJEMLÅN” samt tidsskrifter der er nyere end et år.
» På biblioteks reolen hænger en liste hvor udlåns- samt afleveringsdato SKAL registreres.
» Materialer fra biblioteket skal afleveres i samme stand som ved udlån.
» Materialer fra biblioteket skal afleveres SENEST 4 uger efter udlån.
» Overskrides tidsfristen, betales en afgift pr. enhed på kr. 20,- som tilgår foreningens kasse (samme beløb opkræves igen ved evt. senere rykker).
» Foreningens næstformand er tilsynsførende med biblioteket og er dermed både bemyndiget og forpligtiget til at kontrollere udlån samt opkræve eventuelle afgifter.
» Hvis der opstår problemer i forbindelse med udlån eller aflevering af lånt materiale, kontaktes næstformanden for nærmere aftale.

Bestyrelsen

SAF´s bibliotek består af en alsidig samling bøger, tidsskrifter og kort anskaffet til brug for medlemmerne. Samlingen omfatter såvel opslagsværker som almen og speciallitteratur og den rummer også materialer der kan inspirere til planlægning af geologi- sten- og fossilture i ind- og udland. Biblioteket udbygges løbende – også via gaver

Materialerne kan hjemlånes af SAF´s medlemmer – læs regelsættet her på hjemmesiden/i klublokalet og se opslaget om låneproceduren ved bogreolen.
Nyindkøbte bøger udstilles i en periode til orientering og inspiration for medlemmerne. Et mindre udvalg opslagsværker er placeret på særligt afmærket hylde: ikke til hjemlån – er kun til brug i klublokalet.

Nyopstilling af biblioteket
Bøgerne er opstillet i emneområder og alfabetisk efter titel i hvert emneområde. Alle bøger er forsynet med label der oplyser emneområde og titel. De indklæbede labels er placeret indvendigt bagerst på omslaget. Yderligere er bøgerne forsynet med farvet rygafmærkning – hvert emneområde har sin egen farve.
Den valgte opstillingsmetode og bøgernes udstyr med farvet rygafmærkning skulle gerne hjælpe brugerne til at finde materialer indenfor ønskede emneområder og lokaliteter. Den isatte label i bøgerne skulle også gøre det rimeligt let at sætte materiale på plads efter brug samt at holde orden i samlingen. Placering af titler i få emneområder vil uundgåeligt medføre diskussioner om mest hensigtsmæssige placering. Ønskes en given titel flyttet til andet emneområde eller ønskes f.eks. udvidelse af emneområder så giv besked herom. Forslag til ændringer og forbedringer i opstilling modtages løbende.

Litteraturliste
I forbindelse med nyopstillingen er udarbejdet en litteraturliste over bibliotekets materialer. Litteraturlisten er opstillet på samme måde som de fysiske bøger i biblioteket – d.v.s. inddelt i de samme emneområder og herefter alfabetisk efter titel. I princippet skulle man kunne bevæge sig direkte fra litteraturlisten til bogreolen for at finde en given titel. Bøger der kun er til brug i klublokalet har en note herom.
Alle medlemmer opfordres til at orientere sig i og benytte litteraturlisten som en genvej til bibliotekets materialer.

Bøgernes opstilling i emneområder:

Bjergarter/mineraler. Generelt fra hele verden og opslagsværker. Pink rygafmærkning
Fossiler, Palæontologi, biologi. Generelt fra hele verden og opslagsværker. Blå rygafmærkning
Fossilt træ, Generelt fra hele verden, Sort rygafmærkning
Geologi Om jordens historie og livets udvikling. Orange rygafmærkning

Litteratur om nedennævnte områder er opstillet SÆRSKILT – omfattende bjergarter, fossiler, geologi og fundlokaliteter.

Danmark   Rød rygafmærkning
Skandinavien (Norge, Sverige, Island, Færøerne i et system) Turkis rygafmærkning
Grønland   Hvid rygafmrækning
England     Grøn rygafmærkning
Frankrig    Grå rygafmærkning
Tyskland    Gul rygafmærkning

Andre materialer i biblioteket:
Kort og brochurer.
Ordbøger.
Tidsskrifter