Aktivitetsaftener

Aktivitetsaftener er aftener hvor alle klubbens aktiviteter er til medlemmernes rådighed, såsom mikroskober, stensav, slibe/poleremaskiner, det righoldige bibliotek samt ikke at forglemme kaffemaskinen (husk at betale).
Du kan i aktivitetskalenderen holde dig orienteret om hvilke dage det drejer sig om.

Vigtigt

Breaking news

DM i SØPINDSVIN genopstår IKKE efter Corona nedlukning.

Læs mere under nyheder