Aktivitetsaftener

Mødeaften i klubben uden fast mødecyklus og uden egentligt program, her kan medlemmerne benytte alle klubbens faciliteter som f.eks. præparationsværktøj, skære og slibemaskiner, fotoudstyr, EDB, mikroskoper og litteratur. Mange bruger også aftenen til hyggeligt samvær over en kop kaffe.

Tovholder for aktivitetsaftener er Finn.

 

Se efterfølgende notater / beretninger og billeder fra tidligere aktivitetsaftener: