Mineralgruppen

Studiegruppe for de medlemmer der samler på og arbejder med mineraler.

Fast mødeaften 3. onsdag i måneden undtagen juli, august og december.

Gruppen er selvstyrende med Finn som tovholder. Gruppen planlægger et årsprogram og kan også lave ekskursioner til interessante lokaliteter.

Hver aften har et programlagt tema som gennemarbejdes og efterfølgende snakkes der om deltagernes medbragte fund m.m.

Se efterfølgende notater / beretninger og billeder fra gruppens møder:

Find vej