Fossilgruppen

Studiegruppe for de medlemmer der samler på og arbejder med fossiler.

Fast mødeaften 2. tirsdag i måneden undtagen juli og august.

Gruppen er selvstyrende med Torbjørn som tovholder. Gruppen planlægger et årsprogram og kan også lave ekskursioner til interessante lokaliteter.

Hver aften har et programlagt tema som gennemarbejdes og efterfølgende snakkes der om deltagernes medbragte fund m.m.

Se efterfølgende notater / beretninger og billeder fra gruppens møder:

MØDENOTAT:


Fossilgruppemøde tirsdag d. 14. september 2021:
NU er vi endelig i gang igen. Gruppen mønstrede denne gang 9 fossilinteresserede som ivrigt viste frem af sommerens mange fund der alle blev beundret og diskuteret. En enkelt blok blev flækket med henblik på at blotlægge en ”dims” som dog ikke kunne bestemmes nærmere (den kommer senere med til fossilernes dag og eksperterne på Geomuseum Faxe). Som billederne viser, var der også fossilt træ fra bl.a. kvartssandet i Jylland og London leret på Sheppey, skiveskåret og poleret, så træets årringe og boremuslingernes gange tydeligt kunne ses.