Sydsjællands Amatørgeologiske Forening
S.A.F.
. Forsiden Bestyrelsen Aktiviteter Medlemskab Medl.bladet Turbilleder .
. Nye fund Foreningsnyt Biblioteket S.A.F.s venner Stenmessen Links .
. Aktivitetsaftener Fossilgruppen Mineralgruppen Strandstensgruppen Interessegrupper Lokaliteter .

Lokalitetsbeskrivelser

Igennem en årrække har S.A.F. haft en lokalitetsgruppe som har besøgt alle lokaliteter i vores område. Vi har her udvalgt de bedste og mest fundrige af dem.
 
HUSK: at søge tilladelse til at besøge de grusgrave, kridtgrave og kalkbrud som er aktive, også selv om du ønsker at besøge dem uden for arbejdstid.
 
Opdager du ved besøg på disse lokaliteter ændringer i forhold til oplysningerne i vores lokalitetsoversigt, er du meget velkommen til at meddele dette til:
 
nh3461@gmail.com
 
 
S.A.F. ønsker : GOD FORNØJELSE & GOD TUR !


Klik på kortet

STRANDE GRUSGRAVE KRIDT & KALKGRAVE
Enø 1 Pedersminde 2 Boesdal 3
Farø 4 Nr. Tåstrup 5 Faxe 6
Glænø 7   Holtug 8
Klinteby / Bjørnebæk 9   Karlstrup 10
Knudshoved 11   Møns Klint 12
Omø 13   Sigerslev 14
Sigerslev strand 15    
Strandegård Dyrehave 16    
Svinø 17    

Til kort

Enø - 1

Fossiler Mineraler Ledeblokke 29-6-2004
Enø ved Karrebæksminde syd for Næstved. Kør over broen til Enø og kør så langt du kan og parker ved bommen. Gå langs stranden mod sydøst.
Der kan findes:
Søpindsvin, svampe, scolithos, brachiopoder, muslinger, pyrit, porfyrer, raslesten, antrakonitboller, søliljer, vættelys.
Henvisning:
Varv Geologi på Øerne

Til skema          Til kort

Farø - 4

Fossiler Mineraler Ledeblokke 9-8-2004
Farø:                                                                        
Fra motorvej E 47 drejes af ved afkørsel 42. Parker på den vestlige P-plads på Farø. Gå ned til stranden og rundt om den vestlige halvdel af øen.
Der kan findes:
Ølands og Gotlandssten, Søpindsvin, Brachiopoder, Svampe, Kvartskrystaller, Silkespat.
Henvisning:   

Til skema          Til kort

Glænø - 7

Fossiler Mineraler Ledeblokke 29-6-2004
Glænø: 
Smålndshavet mellem Skælskør og Næstved. Følg vejen tværs over øen. Følg kysten mod højre.
Der kan findes:                                                                                        
Strandsten og ledeblokke
Henvisning:   

Til skema          Til kort

Klinteby / Bjørnebæk - 9

Fossiler Mineraler Ledeblokke 9-8-2004
Klinteby / Bjørnebæk. 
Hvis man starter ved Bjørnebæk skal man dreje syd på  mod Spjellerup, og 3 km. fremme drejer vejen skarpt til venstre, og her drejes til højre ad privat grusvej til offentlig parkering ved stranden. Vil man starte i Klinteby, drejes sydpå i Menstrup, og i Klinteby drejes til venstre 700 m. hvor der drejes til højre ad (Ved Skovvejen), en lille vej til parkeringsplads ved stranden.
Der kan findes: Strandsten og store klumper pyrit.
Henvisning:                                                                                                                 
Varv Geologi på Øerne

Til skema          Til kort

Knudshoved Odde - 11

Fossiler Mineraler Ledeblokke 29-6-2004
Knudshoved Odde:
Ca. 1 km. fra Vordingborg mod Næstved drejes til venstre mod Rosenfeldt Godt, følg vejen til bommen ved Knudsskov hvor der betales 15 kr,- for parkering. Følg stien til stranden.                                  
Der kan findes:                                                                                          
Svenske og Norske porfyrer, granater, ledeblokke.
Henvisning:                                                                                            
Storstrøm Amt Geologiske Interesseområder side 41.

Til skema          Til kort

Omø - 13

Fossiler Mineraler Ledeblokke 29-6-2004
Omø   
Tag færgen til omø fra Stigsnæs. På Omø følges kysten til venstre for havnen hen til klinterne
Der kan findes:                                                                                        
Det er normale sydsjællandske moræneaflegringer.                                       
Henvisning:                                                                                              
Varv Geologi på Øerne & Varv nr.2 1977, side 42-48.

Til skema         Til kort

Sigerslev Strand - 15

Fossiler Mineraler   19-5-2004
Sigerslev Strand: 
Kør til Sigerslev hvor der er skilte til kridtbruddet. Parker så lastbilerne kan komme forbi (De er STORE). Gå syd eller nordpå på stranden, søg i nedfaldsblokke.
Der kan findes:                                                                              
Regulære & irregulære søpindsvin, søliljestilke, søstjerner, ammonitter, nautiler, belemniter, snegle, hajtænder, koraler, bryozoer, brachiopoder, muslinger, svampe, pyrit og calsit.
Henvisning:                                                                                                                 
Varv Geologi på Øerne

Til skema          Til kort

Strandegård dyrehave - 16

Fossiler Mineraler Ledeblokke 3-6-2004
Strandegårds dyrehave: 
Sydsjælland syd for Fakse Ladeplads. Fra Fakse til Fakse ladeplads, drej til højre ved t-kryds forsæt forbi to strande til du kommer til en Miljøstation der kan du holde. Følg stien ned til stranden, gå sydpå ned til klinten.
Der kan findes:                                                                                        
Regulære & irregulære søpindsvin, søliljestilke, søstjerner, svampe, brachiopoder, muslinger, og pyrit.
Henvisning:                                                                                                 
Varv Geologi på Øerne

Til skema          Til kort

Svinø - 17

Fossiler Mineraler Ledeblokke 29-6-2004
Svinø: 
Midtvejs mellem Næstved og Vordingborg, ved Køng drejes mod Kostræde Banker og  Svinø.
Parker ved Svinø strand . Gå til venstre mod klinten.    
Der kan findes:                                                                                        
Regulære & irregulære søpindsvin, svampe, scolithos, grå kalksten med brachiopoder, muslinger, pyrit, porfyrer, ignimgritter.
Henvisning:                                                                                              
Varv Geologi på Øerne

Til skema          Til kort

Pedersminde - 2

Fossiler Mineraler Ledeblokke 29-6-2004
Nr. Grimmelstrup:  
3 km. syd for Storstrømsbroen drejes til venstre mod Nr. Vedby ad Nr.Vedbyvej ca. 1km. Derefter til højre ad Bavnehøjvej til grusgraven.
Der kan findes:                                                                                         
Søpindsvin, søliljestilke, svampe, brachiopoder, muslinger, og søtænder amonitter trilobitter, orthoceratitter, silkespat. 
Henvisning:      

Til skema          Til kort

Nr. Tåstrup - 5

Fossiler Mineraler   9-8-2004
Nr. Tåstrup                                                            
Fra Stubbekøbing køres mod maglebrænde her drejes til venstre mod Nr.Tåstrup efter 1 km. drejes mod højre og efter ca. 1½ km findes grusgraven på venstre hånd.
Der kan findes:
Søpindsvin, vættelys, svampe, forstenet træ, calcedon og glaukonit.
Henvisning:                                                                                                                  
Varv Geologi på Øerne

Til skema          Til kort

Boesdal - 3

Fossiler Mineraler   3-6-2004
Boesdal 
Fra Rødvig køres mod Højerup ad Korsnæbsvej ca. 1,5 km.her drejes til venstre i vejkryds ad Boesdalsvej til bruddet..
Der kan findes:                                                                               
Regulære & irregulære søpindsvin, søliljestilke, søstjerner, ammonitter, nautiler,snegle, hajtænder, koraler, bryozo, brachiopoder, muslinger, svampe, pyrit og kalsit.
Henvisning:                                                                                             
Varv Geologi på Øerne

Til skema          Til kort

Faxe - 6

Fossiler Mineraler   19-5-2013
Faxe kalkbrud:                                                                          
Parker ved GeoMuseum Faxe, Østervej 2 6440 Faxe 56502806
Der kan findes:                                                                               
Regulære & irregulære søpindsvin, søliljestilke, søstjerner, nautiler, krabber, snegle, hajtænder, koraler, langhalse, bryozoer, brachiopoder, muslinger, svampe, Pyrit, Dolomit og Calsit.

Litteratur:
 
Faxe Kalkbrud. Alice Rasmussen Leif Rasmussen Tove Damholt. Bestem dine fossiler fra Faxe Kalkbrud Hans-Henrik Meyer Torbjørn H. Madsen.
GeoMuseum Faxe udstilling af fossiler og mineraler fra Faxe Kalkbrud, specialudstillinger, cafe, kiosk og toiletter. Hammer og mejsel kan lejes.

Til skema          Til kort

Holtug - 8

Fossiler Mineraler   3-6-2004
Holtug Østsjælland                                                                 
Fra Store Heddinge til Holtug til højre ved flagstangen, forsæt ud til stranden.
Der kan findes:                                                                                
Regulære & irregulære søpindsvin, søliljestilke, søstjerner, ammonitter, nautiler, belemnit, snegle, hajtænder, koraler, bryozoer, brachiopoder, muslinger, svampe, pyrit og calsit.
Henvisning:                                                                                           
Varv  Geologi på Øerne

Til skema         Til kort

Karlstrup - 10

Fossiler Mineraler   3-6-2004
Karlstrup 
Kør på  motorvej E47 frakørsel 30 ved Karlstrup over motorvejen og kør mod fiskesøen.
Der kan findes:                                                                               
Regulære & irregulære søpindsvin, søliljestilke, søstjerner, nautiler, snegle, hajtænder, koraler, bryozoer, brachiopoder, muslinger, svampe, og kalsit.
Henvisning:                                                                                                                  
Varv Geologi på Øerne

Til skema          Til kort

Møns Klint - 12

Fossiler Mineraler   3-6-2013
Møns Klint.                                                                        
Nedgang ved: Liselund, Jydelejet, Røde udfald, Maglevandsfaldet, Gråryg, Fyret.
Parker ved GeoCenter Møns Klint Stengårdsvej 8 4791 Borre 55863600
Der kan findes:                                                                               
Svampe, gravegange, regulære & irregulære søpindsvin, søliljestilke, belemitter, svampe, enkeltkoreller, bryozoer, brachiododer, muslinger, hajtænder, sjældene fund er snegle, nautiler, ammonitter og søstjerner. Mineralerne Pyrit, Calcite og Cølestin kan findes.
Litteratur: 
Skrivekridts fossiler Palle Gravesen og Sten Lennart Jacobsen. Fossiler fra Stevns Klint. Møn og Nordjylland Alice Rasmussen Leif Rasmussen Thomas Hansen. Bestem dine fossiler fra Møns Klint Hans-Henrik Meyer Torbjørn H. Madsen. Livet i kridthavet Claus Heinberg
GeoCenter Møns Klint, oplevelsescenter omkring det danske skrivekridt, fossil udstillingen, klinteskovens flora og fauna, dinosaurer udstilling 3D biograf, boardwalk, kiosk, cafe og toiletter mm.

Til skema         Til kort

Sigerslev Kridtbrud - 14

Fossiler Mineraler   27-4-2014
Kære fossil venner - så er det sket - der er ikke adgang til Stevns Kridtbrud længere (Sigerslev Kridtbrud). Af hensyn til sikkerheden er der opsat hegn rundt om selve kridtbrudet, og der gives kun adgang på hverdage til foreninger, i følge med guide, efter nærmere aftale.
Henvisning:                                                                                                         
Varv Geologi på Øerne

Til skema          Til kort

 TIL SIDETOP