ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i S.A.F.
Mandag d. 7. marts 2022 kl. 19.30
Grønnegades Kaserne, Næstved, i klublokalerne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkommende forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg:
a. Bestyrelsesmedlemmer.
b. Suppleanter.
c. Revisorer.
7. Eventuelt.

Ad 4. Forslag til Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, senest 14. dage før Generalforsamlingen. (senest d. 20. februar 2022)

Ad 5. Fastsættelse af kontingent.
(Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret.)

Ad 6. På valg er:

a).
Næstformand
Kasserer
Sekretær

b). 1 Suppleant

c). 1 Revisor

(alle modtager genvalg)

 

S.A.F. er efter Generalforsamlingen vært med kaffe og brød!

Mød nu op, få en hyggestund sammen med alle os andre og vær først og fremmest med til at beslutte fremtiden.
Bestyrelsen.

The event is finished.

Date

07 03 2022
Expired!

Time

19:30 - 21:30
Kategorier

Leave a Comment