ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i S.A.F.

Mandag d. 6. marts 2023 kl. 19.30

Grønnegades Kaserne, Næstved, i klublokalerne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkommende forslag.
5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg:

a. Bestyrelsesmedlemmer. b. Suppleanter.
c. Revisorer.

7. Eventuelt.

 

Ad 4.

Forslag til Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, senest 14. dage før Generalforsamlingen.

Ad 5.

Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret.

Ad 6.

På valg er:

  1. a).  Formand
    3 bestyrelsesmedlemmer
  2. b).  1. Suppleant
  3. c).  1. Revisor

 

NB!!!!

På nær bestyrelsessuppleanten modtager alle andre genvalg. Bestyrelsen foreslår Lulu Nielsen som ny bestyrelsessuppleant.

 

S.A.F. er efter Generalforsamlingen vært med kaffe og brød!

KOM NU MED
Vi skal drøfte alt det,der er sket og beslutte,det der skal ske. Glæder os til vi ses.

Bestyrelsen.

The event is finished.

Date

06 03 2023
Expired!

Time

19:30 - 22:00
Kategorier

Leave a Comment